gezondheidscentrum ondiepWelkom

In ons gezondheidscentrum Ondiep werken de huisartsen nauw samen met de fysiotherapeut, diëtiste en apotheek. Er zijn ook korte lijnen met het buurtteam Ondiep. Door op een zorgvuldige manier met elkaar samen te werken zijn we in staat u speciale zorgprogramma’s te bieden, zodat u de zorg krijgt die bij u past.

Samen met u willen we de beste zorg voor u.


De griep- en pneumococcenvaccinatie

Ook dit jaar vindt in oktober de jaarlijkse griepvaccinatie ronde plaats. Nieuw is dat er tegenwordig ook een pneumokokkenvaccinatie ronde is. Deze wordt aangeboden aan volwassenen geboren vanaf 1941 tot en met 1947.

Voor beide geld dat u automatische een uitnodiging thuisbezorgd krijgt wanneer u hiervoor in aanmerking komt. Heeft u geen uitnodiging gehad maar wel het vermoeden dat u er voor in aanmerking komt, neem dan contact op met een van onze assistentes.

We hebben de vaccinaties ingepland op 2 dagen:

14 oktober : patiënten met alleen een uitnodiging voor de griepvaccinatie.
16 oktober : patiënten met een uitnodiging voor de pneumokokkenvaccinatie met of zonder uitnodiging voor de griepvaccinatie.

Kijk voor meer informatie op Thuisarts.nl onder pneumokokkenvaccinatie of griepprik.


Coronavirus :

In verband met de Corona-pandemie veranderen we onze dienstverlening.
We willen het risico op verspreiding van het coronavirus tussen patiënten onderling en via medewerkers van de praktijk zo klein mogelijk maken.

Dit zijn de nieuwe werkafspraken :
- Vragen die makkelijk kunnen wachten, stellen we uit. Maar heeft u hulp nodig?, wacht niet!
- Maak als het kan gebruik van de telefoon en email
- Haal geen verwijsbrieven of laboratoriumbriefjes op, tenzij dit is afgesproken met uw arts.
- We hebben de mogelijkheid voor e-Consult, hiervoor inloggen via "GC Ondiep online"
- Er is een apart spreekuur voor mensen met ernstige hoestklachten en verkoudheid
- Er zijn alleen controles voor suikerziekte en longziekte als het nodig is
- Neem alleen iemand mee naar het spreekuur als u niet alleen kan komen

Voor algemene informatie en adviezen aangaande het coronavirus verwijzen wij u naar www.thuisarts.nl

Wilt u uitgebreidere achtergrondinformatie, kijk dan op www.rivm.nl of bel met 0800-1351


Heeft u zelf klachten van de luchtwegen....

In deze onzekere tijden kunnen wij ons voorstellen dat u ongerust bent over uw gezondheid. Een snotneus, hoesten en niezen, normaal maken we ons er niet zo druk om. Nu vraagt u zich wellicht af: heb ik corona?

Met de OLVG-coronacheck app kunt u dit controleren. Deze app is in Amsterdam gestart en is daar een groot succes. Vanaf nu is de app ook in onze regio beschikbaar.

Via de app houdt u een medisch dagboek bij. U krijgt elke dag vragen over de volgende symptomen: keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, temperatuur (koorts) en hoesten. In een regiecentrum in het UMC Utrecht lezen medisch deskundigen mee. Als het nodig is, wordt u gebeld en eventueel uitgenodigd voor verder onderzoek.

Ga naar de website https://luscii.com/nl/umc-corona-check voor meer informatie over de app en over deelnemen.

Let op: deze app is geen vervanging van reguliere zorg of spoedhulp. Bent u ernstig ziek of heeft u een spoedvraag die echt niet kan wachten? Onderneem dan zelf actie. Bedenk ook dat uw klachten door iets anders dan het coronavirus kunnen worden veroorzaakt.

Sterkte in deze bijzondere tijd. Pas goed op uzelf en op elkaar!

Het team van Gezondheidscentrum ondiep.


SALTRO laboratorium

Het Saltro laboratorium heeft ivm het coronavirus enkel bloedafname-locaties gesloten. Er worden geen functieonderzoeken meer verricht en ze leggen verminderd huisbezoeken af. Om te zien welke locaties open zijn kijkt u op saltro.nl


BEELDBELLEN:

Heeft u een afgspraak met de huisarts om te beeldbellen, neem op het afgesproken tijdstip plaats in onze digitale wachtkamer.

meeting-room.cloud/meeting/gcondiep

Vul je naam in, kies een kleur, controleer beeld en geluid en klik op ga naar de vergadering. Het werkt goed op de meeste smartphones en computers met Google Chrome, Safari en Firefox.

Grip op je zorg en het Landelijk schakelpunt

Goede, veilige en snelle zorg – dat willen we allemaal als we het nodig hebben. Of we nu chronisch ziek zijn, of na een ongelukje op de huisartsenpost komen. Die goede, veilige en snelle zorg begint met informatie, informatie over onze gezondheid op dat moment. Want dat kunnen niet alle zorgverleners weten. Gelukkig kunnen wij belangrijke gegevens over uw gezondheid delen met uw behandelaren via het Landelijks schakelpunt. Maar alléén als het nodig is. En alleen als U daar toestemming voor heeft gegeven aan ons.

Laat uw huisarts weten of u andere zorgverleners veilig toegang geeft tot uw dossier via het Landelijk schakelpunt, of regel het zelf op: volgjezorg.nl
Patiëntervaringen

Inschrijven/Uitschrijven

Complimenten/Klachten