gezondheidscentrum ondiep

Nieuws

Pensioen

Na 22 jaar is dr. Roeland Geijer gestopt als huisarts in Ondiep. Wij wensen hem alle goeds en veel plezier in het vrijwillig werken als molenaar.

Vincent de Blok, onze POHGGZ, is bij ons gestopt op 1 juli. Wij vinden dat erg jammer. Ruth Lenstra gaat haar werkzaamheden bij ons uitbreiden.

drs. Lonneke Alofs komt na haar zwangerschapsverlof bij ons werken op de vrijdag. Imiddels is zij bevallen van een gezonde zoon, Joppe.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Afgelopen periode is een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in de praktijk. De uitkomst van deze enquête kunt u hier vinden.

Reizigersinformatie/vaccinaties

Vanaf 1 januari 2017 kunt u in onze praktijk ook advies en vaccinaties krijgen voor uw reizen. Dit valt niet onder uw verzekeringspolis en moet u zelf betalen. Meer informatie kunt u bij de assistente vragen.

Huisarts in opleiding

Van 1 maart 2017 tot 1 maart 2018 is Annelieke Korte in de praktijk aanwezig als 3e jaars huisarts in opleiding en Camille Govers als eerste jaars.

Anneke Kramer

Wij zijn er trots op dat Anneke Kramer vanaf nu PROFESSOR is en hoofd van de huisartsenopleiding in Leiden.

Zij heeft hier nog op donderdag spreekuur.

2016

Per 1 januari 2016 is Oumaima Asaidi bij ons gestart als doktersassistente. Wij zijn blij met haar komst en wensen haar veel succes in ons gezellige team.

Patiëntenportaal

U kunt via internet met Digi D zelf uw afspraken maken in onze agenda. Ook kunt u met ons mailen en medicijnen aanvragen.

Jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 van onze praktijk is klaar. Mocht u interesse hebben dan kunt u dit verslag digitaal aanvragen via info@gezondheidscentrumondiep.nl

Burgemeester op bezoek

De burgemeester kwam op werkbezoek in de praktijk om geïnformeerd te worden over allerlei projecten in de wijk.

burgemeester

Wachtkamerscherm

Wij hebben een wachtkamerscherm. Hierop proberen we aan te geven of u langer moet wachten op uw afspraak dan de bedoeling is door onvoorziene situaties. Daarnaast is er ruimte voor wat algemene gezondheid informatie en wat kort nieuws.

Risicovolle vaten

Wij proberen onze patienten zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden bij hart en vaatziekten. Daarnaast proberen we deze ziekten voor te zijn door bij zoveel mogelijk mensen de risico's op te sporen. U wordt daarvoor uitgenodigd door onze doktersassistentes.

GEZ

Geintegreerde Eerstelijns Zorg.
Met de zorgverleners in Zuilen en Ondiep werken we sinds een jaar samen in de Stichting Zuilen Ondiep Gezond. Stichting Zuilen/Ondiep GEZond! stelt zich tot doel het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van geïntegreerde eerstelijnszorg in de wijk Utrecht Noordwest. We willen daarbij aanspreekbaar zijn voor de eerstelijnszorg, gezamenlijk met de zorgverleners die onderdeel uitmaken van c.q. verbonden zijn aan Zuilen/Ondiep GEZond! alsmede in samenwerking met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeente. Wij staan voor continue, integrale en persoonlijke eerstelijnszorg, van hoge kwaliteit, wijkgericht, multidisciplinair en toekomstbestendig.

Lopende projecten van de stichting:

 • De wijkzuster
 • Zorg voor ouderen
 • Project Artrose
 • LevensLust
 • Aanpak van kinderen met overgewicht - JOGG
 • Beweeggroepen
 • Leefstijlgroep, beweegweek
 • Breed GGZ overleg
 • Geïntegreerde Farmaceutische Zorg (Ondiep en Zuilen)
 • Overleg met buurtteam Zuilen en Ondiep en team jeugd.
Samenwerkingspartners
Om onze visie te kunnen realiseren werken we samen met andere welzijns- en zorgorganisaties in de wijk, waaronder:
 • Buurteam
 • Careyn
 • Volksgezondheid
 • Altrecht Indigo
Mede onder invloed van deze wijkgerichte aanpak besloten wij onze bereikbaarheid verder uit te breiden:
 • telefonie de hele dag
 • openingstijden van 7.30 tot 18.00
Bovendien hebben we een wachtkamerscherm aangebracht waarop niet alleen informatie te vinden is over veel voorkomende ziekten maar ook informatie over eventuele wachttijden tijdens het spreekuur van een huisarts.

Per 1 januari 2015 vormen wij een echt GEZ, ondersteund door Zilveren Kruis. Meer over dit samenwerkingsverband kunt u vinden op de website http://zuilenondiepgezond.nl.

Zorg voor 60+

Bij ons in de praktijk zal Elly Huisman, praktijkondersteuner ouderenzorg, U als U 60+ bent U benaderen om te kijken waar eventuele zorg voor u verbeterd kan worden.

Nieuwe telefooncentrale

Wij hebben een nieuwe telefooncentrale en zijn smiddags ook telefonisch bereikbaar voor vragen en afspraken. Als u ons belt, hoort u hoeveel mensen er nog wachten. Wanneer er te veel mensen bellen kan het voorkomen, dat, als u de laatste beller bent, uw verbinding wordt verbroken. Dat gebeurt omdat wij altijd bereikbaar moeten zijn voor patiënten die een spoedmelding hebben. Om de bereikbaarheid te verbeteren willen we u vragen bij het aanvragen van herhaalmedicijnen zoveel mogelijk de receptenlijn te gebruiken.

NHG

Wist U dat onze praktijk voor het achtste jaar door de NHG geaccrediteerd is!! Klik hier voor meer informatie