gezondheidscentrum ondiep

Nieuws

Praktijk ondersteuning Longziekte en suikerziekte

In 2017 is ons team versterkt met 2 nieuwe praktijkondersteuners. Kim de Vries werkt als POH longziekte en Marjo van Dorp versterk ons suikerziekte team als POH

Pensioen

Na 22 jaar is dr. Roeland Geijer per 1 juni 2017 gestopt als huisarts in Ondiep. Wij wensen hem alle goeds en veel plezier in het vrijwillig werken als molenaar.

Ruth Lenstra werkt op alle dagen bij ons als POHGGZ.

drs. Lonneke Alofs is onze vaste waarneemster op vrijdag.Zij zal vanaf de zomer ook op de maandag werkzaam zijn.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Afgelopen periode is een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in de praktijk. De uitkomst van deze enquête kunt u hier vinden.

Reizigersinformatie/vaccinaties

Vanaf 1 januari 2017 kunt u in onze praktijk ook advies en vaccinaties krijgen voor uw reizen. Dit valt niet onder uw verzekeringspolis en moet u zelf betalen. Meer informatie kunt u bij de assistente vragen.

Huisarts in opleiding

Van 1 maart 2018 tot 1 maart 2019 is Barthold Schüttenhelm in de praktijk aanwezig als 3e jaars huisarts in opleiding en Yvonne Douma als eerste jaars.

Nieuwe assistentes

In 2017 zijn Sheranny Mercelina en Rick Overbeek bij ons begonnen als vervangers voor Oumaime en Durna (beiden met zwangerschapsverlof). Wij zijn blij met hun komst en wensen hun veel succes in ons gezellige team.

Patiëntenportaal

U kunt via internet met Digi D zelf uw afspraken maken in onze agenda. Ook kunt u met ons mailen en medicijnen aanvragen.

Anneke Kramer

Wij zijn er trots op dat Anneke Kramer vanaf nu PROFESSOR is en hoofd van de huisartsenopleiding in Leiden.

Zij heeft hier nog op donderdag spreekuur.

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 van onze praktijk is klaar. Mocht u interesse hebben dan kunt u dit verslag digitaal aanvragen via info@gezondheidscentrumondiep.nl

Burgemeester op bezoek

De burgemeester kwam op werkbezoek in de praktijk om geïnformeerd te worden over allerlei projecten in de wijk.

burgemeester

Wachtkamerscherm

Wij hebben een wachtkamerscherm. Hierop proberen we aan te geven of u langer moet wachten op uw afspraak dan de bedoeling is door onvoorziene situaties. Daarnaast is er ruimte voor wat algemene gezondheid informatie en wat kort nieuws.

Risicovolle vaten

Wij proberen onze patienten zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden bij hart en vaatziekten. Daarnaast proberen we deze ziekten voor te zijn door bij zoveel mogelijk mensen de risico's op te sporen. U wordt daarvoor uitgenodigd door onze doktersassistentes.

GEZ

Geintegreerde Eerstelijns Zorg.
Met de zorgverleners in Zuilen en Ondiep werken we sinds een jaar samen in de Stichting Zuilen Ondiep Gezond. Stichting Zuilen/Ondiep GEZond! stelt zich tot doel het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van geïntegreerde eerstelijnszorg in de wijk Utrecht Noordwest. We willen daarbij aanspreekbaar zijn voor de eerstelijnszorg, gezamenlijk met de zorgverleners die onderdeel uitmaken van c.q. verbonden zijn aan Zuilen/Ondiep GEZond! alsmede in samenwerking met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeente. Wij staan voor continue, integrale en persoonlijke eerstelijnszorg, van hoge kwaliteit, wijkgericht, multidisciplinair en toekomstbestendig.

Lopende projecten van de stichting:

 • De wijkzuster
 • Zorg voor ouderen
 • Project Artrose
 • LevensLust
 • Aanpak van kinderen met overgewicht - JOGG
 • Beweeggroepen
 • Leefstijlgroep, beweegweek
 • Breed GGZ overleg
 • Geïntegreerde Farmaceutische Zorg (Ondiep en Zuilen)
 • Overleg met buurtteam Zuilen en Ondiep en team jeugd.
Samenwerkingspartners
Om onze visie te kunnen realiseren werken we samen met andere welzijns- en zorgorganisaties in de wijk, waaronder:
 • Buurteam
 • Careyn
 • Volksgezondheid
 • Altrecht Indigo
Mede onder invloed van deze wijkgerichte aanpak besloten wij onze bereikbaarheid verder uit te breiden:
 • telefonie de hele dag
 • openingstijden van 7.30 tot 18.00
Bovendien hebben we een wachtkamerscherm aangebracht waarop niet alleen informatie te vinden is over veel voorkomende ziekten maar ook informatie over eventuele wachttijden tijdens het spreekuur van een huisarts.

Per 1 januari 2015 vormen wij een echt GEZ, ondersteund door Zilveren Kruis. Meer over dit samenwerkingsverband kunt u vinden op de website http://zuilenondiepgezond.nl.

Zorg voor 60+

Bij ons in de praktijk zal Elly Huisman, praktijkondersteuner ouderenzorg, U als U 60+ bent U benaderen om te kijken waar eventuele zorg voor u verbeterd kan worden.

Nieuwe telefooncentrale

Wij hebben een nieuwe telefooncentrale en zijn smiddags ook telefonisch bereikbaar voor vragen en afspraken. Als u ons belt, hoort u hoeveel mensen er nog wachten. Wanneer er te veel mensen bellen kan het voorkomen, dat, als u de laatste beller bent, uw verbinding wordt verbroken. Dat gebeurt omdat wij altijd bereikbaar moeten zijn voor patiënten die een spoedmelding hebben. Om de bereikbaarheid te verbeteren willen we u vragen bij het aanvragen van herhaalmedicijnen zoveel mogelijk de receptenlijn te gebruiken.

NHG

Wist U dat onze praktijk voor het 10e jaar door de NHG geaccrediteerd is!! Klik hier voor meer informatie