gezondheidscentrum ondiep

Algemene Informatie

Ga snel naar

Spreekuur
Telefonisch consult
Visites
Spoed
Praktijkassistente
Praktijkondersteuner voor chronische aandoeningen
Praktijkondersteuner GGZ
Huisarts in opleiding
Recepten, Verwijskaarten
Beroepsgeheim
Privacyreglement
Medische gegevens
Verzekering
Samenwerking

Spreekuur

Wij zijn de hele dag telefonisch (tot 17.00uur) en aan de balie (tot 18.00) bereikbaar.Alle spreekuren zijn op afspraak. Wilt u dezelfde dag nog op het spreekuur komen, dan dient u voor 11.00 te bellen.
Wij reserveren 10 minuten voor een consult; er is dan tijd voor één probleem. Heeft u meer tijd nodig, geef dit dan aan bij de assistente. Zij kan dan een dubbele afspraak maken.

De spreekuurtijden zijn van 7.30 - 10.00 en van 13.30 - 16.00 en van 16.30-17.30.Dit laatste spreekuur is vooral voor spoed en voor mensen die door hun werk niet op de andere spreekuren kunnen komen. Wilt U een uitslag opvragen over eerder onderzoek dan kunt u het beste smiddags bellen, dan is er meer tijd om u rustig te woord te staan.

Telefonisch consult

U kunt de huisarts ook telefonisch spreken. Bij de assistente maakt u daarvoor een afspraak. U wordt dan door de huisarts teruggebeld.

Visites

Als u om medische redenen niet naar de praktijk kan komen, komt een van de artsen bij u thuis. Visites in verband met de planning graag aanvragen vóór 11.00 uur.

Spoed

Voor dringende spoed kunt U de hele dag terecht

Praktijkassisente

De praktijkassistente heeft verschillende taken, zoals afspraken maken, doorvragen naar klachten vanwege planning van het spreekuur en praktische adviezen geven voor vaak voorkomende zaken als hoesten, griep en het gebruik van de pil. Wilt u met haar overleggen over aangevraagd onderzoek dan kunt u het beste smiddags bellen, dan is er meer tijd om hier rustig naar te kijken. Ook doet zij verschillende medische handelingen, zoals het uitspuiten van oren, het geven van injecties en het verwijderen van hechtingen. Daarnaast houdt zij spreekuren voor bijvoorbeeld begeleiding bij afvallen en controle van hoge bloeddruk en suikerziekte. Ook het begeleiden van mensen die iets aan hart of bloedvaten hebben gehad hoort tot haar taak.

Praktijkondersteuner voor chronische aandoeningen

De praktijkondersteuner, Mia Roosloot, begeleidt patiënten met suikerziekte, astma en COPD. Voor ouderen is ook een praktijkondersteuner werkzaam. Zij onderzoekt samen met U de mogelijkheden om thuis te blijven wonen en regelt de hulp die daar bij nodig is.

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), Ruth Lenstra, kan op verzoek van de huisarts een patiënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen. Onder de verrichtingen van de POH-GGZ vallen consulten, visites en telefonisch consulten. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de patiënt doorverwezen moet worden naar de GGZ.

Huisarts in opleiding

In de praktijk werkt ook een arts die de huisartsenopleiding volgt. Hij/zij is er voor een jaar en doet zelfstandig spreekuur onder begeleiding van huisarts Niek de Grunt. Hij controleert iedere dag wat de huisarts in opleiding allemaal gedaan heeft. De huisarts in opleiding volgt ook 1 dag per week nascholing op de Huisartsenopleiding Utrecht.

Recepten, Verwijskaarten

Herhaalrecepten kunt u telefonisch aanvragen via de receptenlijn of bij de assistente. U kunt ook de lege doosjes afleveren bij de assistente. Als u voor 11.00 uur belt, liggen uw medicijnen de volgende dag klaar bij de apotheek.

Voor verwijzingen is altijd overleg met de arts zelf nodig.

Beroepsgeheim

We geven in principe geen informatie door aan anderen zonder uw toestemming; alleen wanneer het medisch noodzakelijk is, geven we informatie aan hulpverleners die bij de behandeling betrokken zijn, zonder daarbij om toestemming te vragen.

Privacyreglement

Het privacyreglement waar Gezondheidscentrum Ondiep zich aan dient te houden is hier te vinden. Onze Functionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken via Huisartsen Utrecht Stad:fg@huisartsenutrechtstad.nl.

Medische gegevens

Onze praktijk laat onze/uw medische gegevens bewerken door VIP Calculus. Hierdoor krijgen we inzicht in de zorg die wij U leveren en kunnen we deze zorg verder verbeteren. Daarnaast worden deze gegevens anoniem verwerkt voor wetenschappelijkonderzoek door het Julius Huisartsen Netwerk.

Verzekering

De huisarts rekent rechtstreeks af met de zorgverzekeraar. Voorwaarde is dat uw zorgverzekeraar en polisnummer bij ons bekend zijn en dat u bij onze praktijk staat ingeschreven. In alle andere gevallen dient u contant af te rekenen.

Geef wijzigingen van verzekering en adres tijdig aan ons door.

Samenwerking

In het gezondheidscentrum werken wij samen met:

  • Apotheek Ondiep
  • Fysiotherapie Ondiep
  • Buurtteam Ondiep