gezondheidscentrum ondiep

Hart en vaatziekten

Patiënten met een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten of een verhoogd cholesterol gehalte kunnen voor behandeling, advies en uitleg terecht op het spreekuur van de speciaal opgeleide doktersassistente en praktijkverpleegkundige. In dit spreekuur stellen wij samen met u een risicoprofiel op. Dit doen we door jaarlijks een aantal waarden te controleren zoals: suiker, nierfunctie, cholesterol en urineonderzoek. Aan de hand van deze waarden stellen we samen met u een behandelplan op om de risicofactoren te verlagen. Dit kan door middel van leefstijladviezen en/of medicijnen. Controle vindt ieder kwartaal plaats.

Het aanpakken van uw risicofactoren vermindert uw risico op hart- en vaatziekten en de kans om hieraan te overlijden.

Uw huisarts verwijst u door als u in aanmerking komt voor dit zorgprogramma. Het is ook mogelijk dat de praktijkverpleegkundige u schriftelijk uitnodigt om op het spreekuur te komen.