gezondheidscentrum ondiep

Je zit niet zo lekker in je vel

Je loopt vast in je gedachten en krijgt een aantal zaken in je leven niet goed op de plek. Uw huisarts kan u dan een afspraak aanbieden bij de POHGGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg).

Wat kunnen wij voor u doen?

Als u op psychisch en/of maatschappelijk vlak vastloopt ( in uw huwelijk, met uw kinderen, met het werk of juist omdat u geen werk heeft, financieel) kan het helpen om er met iemand over te praten.Samen gaan we op zoek welke acties er nodig zijn,zodat u zich weer beter gaat voelen. Zo nodig verwijzen we u door naar een andere plek, waar u verder wordt geholpen. Naast gesprekken is het ook mogelijk om een ondersteunend programma via internet te volgen of deel te nemen aan een groepsaanbod (of groepscurusu/ therapie in een groep), bijvoorbeeld op het gebied van omgaan met stress.Informeer voor het actuele aanbod bij uw huisartsen houdt het wachtkamer scherm in de gaten.

We werken samen met andere zorgaanbieders (of hulpverleners) in de wijk. U kunt hierbij denken aan het buurtteam, de fysiotherapeut, de thuiszorg (wijkverpleging). Wij bieden in dit verband ook gezamelijk ontwikkelde programma's aan.

Ruth Lenstra