gezondheidscentrum ondiep

Extra aandacht voor suikerziekte(zorgprogramma diabetes)

Wij hebben voor mensen met suikerziekte een speciaal programma gemaakt. In dit zorgprogramma werken we met u samen om uw suikerziekte goed te behandelen. Dit doen we door uit te leggen wat suikerziekte is en door u advies te geven over medicijnen, gezond eten, voldoende bewegen en niet roken.

Wij letten heel goed op uw bloedsuikers. Het is belangrijk dat deze niet te hoog zijn. Door u een paar keer per jaar te zien kunnen we er snel achterkomen als het niet goed gaat en u op tijd behandelen.

Met deze extra zorg voor mensen met suikerziekte willen we bereiken dat in onze praktijk bij mensen met suikerziekte:

- er bij de bloeddruk, de suiker en het cholesterol zo min mogelijk problemen optreden;

- dat u goed begrijpt wat suikerziekte is en wat u er zelf aan kan doen;

- u niet te veellast van de suikerziekte heeft in het dagelijks leven.

Driemaandelijkse controles

Als u suikerziekte heeft wordt u gevraagd elke drie maanden een afspraak te maken met Mia Roosloot, onze praktijkondersteuner. Zij vraagt hoe het met u gaat, wat u eet of u voldoende beweegt en hoe het gaat met de medicijnen. Ook weegt ze u en meet uw bloeddruk. Voor mensen met suikerziekte is het belangrijk dat ze gezond eten, voldoende bewegen en niet roken, . Daarom vraagt Mia hiernaar. Ook kijkt zij na of uw medicijnen veranderd moeten worden. Dat overlegt ze altijd met uw huisarts.

Jaarlijkse controle

Een keer per jaar komt u bij de huisarts voor controle van de suiker. Wij vragen u daarvoor te komen in de maand waarin u bent geboren. U krijgt daarover een brief . Mensen noemen de jaarcontrole ook wel de grote controle . Voor deze controle moet u nuchter bloed laten prikken bij het lab,Saltro. Een keer in de 2 jaar moet u een foto laten maken van uw ogen, ook bij Saltro.. Als u voor jaarcontrole komt gaat u eerst naar de doktersassistente. Zij weegt u en meet de bloeddruk. Daarna gaat u naar uw huisarts. Deze stelt u een heleboel vragen en onderzoekt uw voeten. Ook vertelt ze de uitslagen van het bloed. Samen met u bespreekt ze hoe het verder gaat. Bijvoorbeeld wat u zelf nog kan doen of dat de medicijnen veranderd moeten worden.

Wij werken ook samen met:

De dietiste.

Vaak is er meer nodig om te weten hoe u het beste kan eten als u suikerziekte heeft. Dan vragen we u om naar de dietist te gaan. Zij heeft heel veel verstand van voeding.

De podotherapeute.

Sommige mensen met suikerziekte hebben problemen met hun voeten. Het bloedt stroomt niet goed door.. Er is te veel eelt of u voelt minder. Dan is het nodig dat u naar de podotherapeut gaat.. Zij houdt uw voeten goed in de gaten. Soms krijgt u zooltjes of hulpstukjes.. Voor de verzorging van uw nagels werkt zij samen met de pedicure.

De fysiotherapeut.

Soms is het nodig dat u meer gaat bewegen. Als u dat zelf niet lukt, kan de fysiotherapeut u helpen. Bijvoorbeeld omdat u problemen hebt met het hart of de longen of dat u niet goed kan bewegen. Als u verzekerd bent voor de fysiotherapeut, kunnen wij een verwijzing geven. U leert dan hoe u het beste kan bewegen en hoe u dat zelf kan blijven doen.

De specialist.

Als uw huisarts vragen heeft over de behandeling van uw suiker, kan zij overleggen met een specialist die veel verstand heeft van suiker. De specialist geeft de huisarts advies. U hoeft dan zelf niet naar het ziekenhuis.

Heeft u vragen over ons zorgprogramma voor suikerziekte? Neem contact op met Mia Roosloot of Marjo van Dorp.