gezondheidscentrum ondiep

Complimenten / Klachten

Het complimenten/klachtenformulier wordt in verband met de nieuwe klachtenwet vernieuwd. Wij verzoeken u op dit moment complimenten en/of klachten door te geven via ons mailadres of via de telefoon..